НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

ДОМ - Динамика на Образователния Модел

МОБИЛНОСТ В ПЕРНИК

В периода 31 май – 3 юни 2021 г. Осем учители и ученици от Профилирана природоматематическа гимназия „Нанчо Попович“ – град Шумен се включиха в дейности в изпълнение на НП на МОН „Иновации в действие”, като посетиха ПМГ „Христо Смирненски” – град Перник. НП на МОН „Иновации в действие” дава възможност за сътрудничество и обмен на добри практики между иновативните училища, както и между иновативните училища и желаещите да станат такива.ПМГ „Христо Смирненски” – град Перник посрещна учители и ученици от Профилирана природоматематическа гимназия „Нанчо Попович“ – град Шумен и Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Белица, като демонстрира добри педагогически практики и иновативни елементи по отношение на организацията и съдържанието на обучението. Учениците се включиха в демонстративно иновативно занятие под формата на уъркшоп „Наука, технологии и изкуство във форми и багри“.Училищата партньори проведоха семинар на тема: “Иновации и предизвикателства”

МОБИЛНОСТ В ШУМЕН

В периода 22- 25.06.2021г. ППМГ „Нанчо Попович“ бе домакин на екип от 9 учители и 8 ученици от ПМГ “ Хр.Смирненски“ град Перник и ППМГ „Васил Левски“град Смолян които се включиха в дейности по НП на МОН “ Инавации в действие“. От една година ППМГ „Нанчо Попович“ е иновативно училище с проект ДОМ- „Динамика в образователния модел“ с иновативен час: „Точка на пресичане“. На 23.06.21година гостите от Перник присъстваха в интегрирани уроци на тема ; “ Вода“. На следващия ден бе проведен семинар на тема: „Внедряване и използване на съвременни ИКТ средства в образователния процес“.

Е- вестник на немски език