ДЕЙНОСТИ

ДОМ - Динамика на Образователния Модел

Точка на пресичане – що е това?

Дейности реализирани онлайн

Интегриран урок по география и икономика, ХООС, БЗО и изобразително изкуство  на тема: Водата – извор на живот

Екперименти в химичната лаборатория

Географска лаборатория


Географска лаборатория- експериментален метод.
 Задача: Защо се движат големи водни маси в океаните и моретата? Каква е връзката между движението им с температурата и солеността. Какво е значението на океанските и морските води за живота и стопанската дейност на хората?
Въвеждането в темата започна с кратка презентация за значението, разпределението и движението на водата. Животът е невъзможен без вода. Водата съществува във всички геосфери. Човек се нуждае от вода за пиене и стопанска дейност. Той получава допълнително вода от плодовете, зеленчуците и другите храни. Водата е най- голямата съставна част на организмите. Благодарение на кръговрата на водата една и съща вода  непрекъснато се преработва по цялото земно кълбо. Акцентът попада върху видовете движения на океанската и морската вода. Задачата е поставена.
Чрез използване на съчетание от различни методи и интерактивни техники: ИКТ(мултимедийна презентация), частично-търсещ, ситуационен и експериментален, ще установим връзката между температурата и солеността на водата. Задачите и инструкциите са поставени и експериментът започва. Учениците работиха с желание и интерес, спазваха поставените инструкции и останаха много впечатлени от постигнатите резултати от проведения експеримент. Без съществени затруднения направиха изводи и обобщения. По този начин направеният експеримент е успешен, като средство за усвояване на новото учебно съдържание по природна география и химия и опазване на околната среда. И не само… Часът продължава с нестандартно изкуство за рисуване върху вода- техника Ебру.

Да рисуваш върху вода

Експерименти в лабораторията по биология и химия


“Цветна дъга”

Есперименти, показващ капилярното свойство на водата.

Причината за това цветната вода да се качва нагоре и да „пълзи” по кухненската хартия се дължи на налягането и силите на повърхностното напрежение на водата.

Така наблюдаваме този интересен и красив феномен, на който сме и свидетели на много места в природата.

Кухненската хартия има пореста структура и се състои главно от целулоза, която от своя страна има влакнеста структура. По този начин на водата не ѝ е трудно да си намери начин за движение нагоре по капиляри.

„Светофар”

Рисуване с математично махало

Как физиката и изкуството заедно могат да са в диалог.

Прочети повече

Какво представлява математично махало?
Математично махало е окачен предмет (например топче, тежест, в случая кутия за боя) на неразтеглива нишка, чиято маса е пренебрежимо малка, в сравнение с масата на предмета. Когато радиусът на предмета е по-малък  от дължината  на нишката, полученото махало се нарича математично махало
Малко теория…
Характеристики на трептенията:
1.    Равновесно положение (0) – положението 0, в което махалото застава неподвижно;
2.    Отклонение (x) – разстоянието х от равновесното положение (0) на тялото и кое да е друго негово положение;
3.    Амплитуда (A) – максималното отклонение на тялото от равновесното му положение;
Период на трептене (T) – времето, за което тялото извършва едно пълно трептене;
4.    Честота на трептене (ν) – брой трептения за една секунда;
Как действа махалото?
Когато едно махало бъде отклонено под някакъв ъгъл от неговото състояние на покой (равновесно положение), то започва да се люлее (трепти) под действието на силата на тежестта, стремейки се да се завърне отново в равновесното си положение (затихващи трептения). В случай че върху махалото не въздействат сили, които да доведат до затихване на люлеенето, триене или съпротивление, то ще продължи да се люлее симетрично около своето равновесно положение (незатихващи трептения).


Природата – велик дизайнер   

Учениците от иновативната паралелка наблюдаваха облачното небе. Запознавайки се с видовете облаци, често правеха асоциации за същества и предмети.Така, чрез тази полезна дейност, те не само се наследиха  на красотата и творческия талант на природата , но развиха въображението си, вдъхновиха се и моделираха различни по форма , височина и цвят облаци.Научиха как и къде се образуват облаците, защо покриват повече от 50% от Земята, кои са причините да  имат различна форма? Времето по някакъв начин влияе върху живота на хората, не случайно в миналото моряците са наблюдавали небето – по вида и цвета на облаците те  разбирали, какъв ще е утрешния ден Облаците са идеален начин за прогнозиране на времето. Достатъчно е само  да погледнете към небето и прогнозата е готова


Интегриран урок по география и икономика, изобразително изкуство на тема: Релефни форми

След кратка въвеждаща презентация на тема: Релефообразуващи процеси и форми, учениците се запознаха с  разнообразието от форми по земната повърхност. Как се образуват? Какви са връзките между ендогенните и екзогенните процеси? Как действат и какви са последиците от това взаимодействие? Наблюдаваха  и посочваха примери за разнообразни релефни форми. Вниманието им беше насочено към ендогенните релефообразуващи процеси –идващи от недрата на Земята, придвижващи в движение големи блокове и структури на земната кора и образуващи планини и депресии. Работейки в екипи, чрез метода на моделиране изработиха разнообразни релефни форми. Придобиха нови знания, практически умения, онагледиха чрез създадените модели протичащите процеси и явления в земните недра. С  изработения модел на вулкан, проведоха лесни, забавни и интересни  експерименти. Целта на експериментите беше да обяснят как изригва вулкан, къде на планетата има най-много вулкани и какви са последиците от вулканичните изригвания.


TV предаване на немски език

Учениците направиха ТВ предаване, в което под формата на пътуване разказват за немскоезичните страни, а именно географско положение, релеф, климат, забележителности, празници и обичаи.


Е- вестник на немски език

Вестникът бе написан на два езика – немски и български езици. В този брой на вестника учениците написаха статии, в които разказаха за класа си, както и за класа като иновативен. Учениците се интервюираха помежду си, за това, какво е иновативна паралелка и какво е да си ученик от такава паралелка. Във вестника е отразено и посещението на ученици и учители в ПМГ „Христо Смирненски“, гр. Перник. Посещението се проведе по програма „Иновации в действие“. За любителите на кръстословиците вестникът предлага такава, включваща термини от областта на физиката, химията , биологията и географията.
ЗАГЛАВИЕ 2(ТЕКСТ)


ЗАГЛАВИЕ (ТЕКСТ)


Пластмасов свят

С учениците от 9 Г клас проведохме занятие на тема Пластмасов свят. Децата разшириха знанията си за видовете пластмаси, техните свойства и употреба. Научиха, че пластмасите се добиват от нефт. Коментираха екологичните  и здравни проблеми, породени от тяхната употреба. В химичните опити , които учениците направиха, използваха пластмасови предпазни средства, пластмасови пипети, мерителни цилиндри, и съдове за съхранение на реактиви. 


AR&VR в образованието

Разширена реалност в образованието
С AR обучението в класната стая може да бъде по-интерактивно, тъй като AR може да даде възможност на учителите да показват виртуални примери за концепции и да добавят игрови елементи. Това ще даде възможност на учениците да учат по-бързо и да запомнят информация.

Как AR трансформира образователната индустрия?
Образованието обаче е друго значимо пространство, където тази технология може да взриви свещите


ТВ предаване (2022-2023)

В този брой на предаването учениците разказват, какво е типично за Германия, а именно езици, облекло, религии, литература, храни и напитки, празници, музика, спорт.


Атмосфера и видове облаци

Извършени химически  реакции, продуктите на които наподобяват небе и облаци с учениците в Точка на пресичане.
За първия опит използвахме кислородна вода. Водородният пероксид, съдържащ се в нея разложихме с добавяне на катализатор калиев перманганат. След това към друга проба кислородна вода добавихме и препарат за измиване на съдове. Резултатът беше „слонска паста“.
За втория опит ни бяха нужни меден оксид и разредена сярна киселина. При нагряване  на спиртна лампа двете вещества взаимодействаха помежду си и се получи небесносин разтвор от меден сулфат ( син камък).
При следващия химичен екперимент учениците направиха  бордолезов разтвор от  разтвори на син камък и гасена вар. Научиха  защо разтворът носи това име.
И при последния опит получиха красива синя утайка от меден дихидроксид, смесвайки водни разтвори на меден сулфат и натриева основа.


Магнитни и географски полюси. Земно магнитно поле (геомагнитно поле)

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

Рециклирай И тВОРИ

Рециклирането на един тон хартия спестява около 1,5 тона дървен материал.

СЪБИРАНЕ -> СМИЛАНЕ ->ПРЕЦЕЖДАНЕ -> ИЗСУШАВАНЕ => ГОТОВО


Е-вестник (2022-2023)

В този брой учениците разказват за патронния празник на училището,  за живота и делото на Нанчо Попович, както и за приготовленията, свързани с празника. В друга статия учениците разказват, как се празнува Коледа в Германия. Качени са и материали за известни личности от немскоезичните страни.


НАШАТА ЗЕМА – е-вестник

Този брой на вестника бе посветен на земята. Учениците написаха статии за деня на земята, за това, как да намалим негативното си влияние върху природата, както и какво можем да направим още за земята. Вестникът предлага две кръстословици по темата, както и лексика на немски език, свързана с околната среда.


НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

Националната програма „Иновации в действие“ дава възможност за мобилност, за посещение на място, за демонстрации и за наблюдение на иновациите в избрано от Вас училище-партньор. В избраните от Вас четири дни може да споделите и да преживеете промяна, която да бъде решаваща за Вашата работа, за Вашето училище и за Вашия живот.
Целта е да бъде споделен добрият опит между училищата.
Желаем Ви успех и щастливи дни заедно чрез „Иновации в действие“.