ДЕЙНОСТИ

ДОМ - Динамика на Образователния Модел

Точка на пресичане – що е това?

Въведение в предмета

Изследователски дневник

Интернет – изкуството да сърфираш

Споделяне и общуване в дигитална среда

  • ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ
  • предназначението и принципите на използване на социалните мрежи и блоговете; 
  • отговорност при публикуване на информация в социални мрежи, блогове и дискусионни форуми. 
  • ДА МОЖЕМ
  • участваме в социални мрежи в интернет за културни, обществени и/или професионални цели; 
  • се включваме в социална мрежа с учебна цел и правите в нея настройки за поверителност на личните си данни; 
  • спазваме етичните норми и правила при участие в интернет дискусионни форуми и социални мрежи. 

Животът на Земята

Как е възникнал живота на Земята?

Пътуване в света на микрочастиците

Клетката – основна структурна и функционална единица

Cell World

Експериментална работилница:

Модели на вещества;

Изотопи на химичните елементи

Магнитни и географски полюси

Експерименти в химичната лаборатория

Сфери на живот:

Атмосфера

Литосфера

Биосфера

Хидросфера

Педосфера

Знам и мога

Е- вестник на немски език

“Цветна дъга”

Есперименти, показващ капилярното свойство на водата,

„Светофар”

Да рисуваш върху вода

Пластмасов свят

С учениците от 9 Г клас проведохме занятие на тема Пластмасов свят. Децата разшириха знанията си за видовете пластмаси, техните свойства и употреба. Научиха, че пластмасите се добиват от нефт. Коментираха екологичните  и здравни проблеми, породени от тяхната употреба. В химичните опити , които учениците направиха, използваха пластмасови предпазни средства, пластмасови пипети, мерителни цилиндри, и съдове за съхранение на реактиви. 

AR&VR в образованието

Разширена реалност в образованието
С AR обучението в класната стая може да бъде по-интерактивно, тъй като AR може да даде възможност на учителите да показват виртуални примери за концепции и да добавят игрови елементи. Това ще даде възможност на учениците да учат по-бързо и да запомнят информация.

Как AR трансформира образователната индустрия?
Образованието обаче е друго значимо пространство, където тази технология може да взриви свещите

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

Националната програма „Иновации в действие“ дава възможност за мобилност, за посещение на място, за демонстрации и за наблюдение на иновациите в избрано от Вас училище-партньор. В избраните от Вас четири дни може да споделите и да преживеете промяна, която да бъде решаваща за Вашата работа, за Вашето училище и за Вашия живот.
Целта е да бъде споделен добрият опит между училищата.
Желаем Ви успех и щастливи дни заедно чрез „Иновации в действие“.